Dorpshuis 0516 - 421 677 I Auke Wesstra 0516-422 132 Leeksterweg 23, 8433 KV Haulerwijk

Een stukje geschiedenis

Omstreeks 1930-1931 werd  in Haulerwijk  de C.V.O. school gebouwd.  (Christelijk  Vrijzinnig Onderwijs)
Hiervoor werd een stichting in het leven geroepen van de Nederlandse en de Baptisten  gemeente.

Rond 1967-1968 werd er over een fusie  gesproken tussen de C.N.S.  (Norgerweg) en de C.V.O. (Leeksterweg). Hierdoor kwam op 1 januari 1969 de C.V.O. school tot stand. Deze nieuwe school werd gebouwd aan de Meester van Ekstraat in Haulerwijk  en kreeg de naam de Schalmei.
Een groep  mensen uit ons dorp  stak de hoofden bij elkaar en er werd actie ondernomen. Maar al met al duurde het nog tot 1973 voor de jeugd een eigen plek en met een jeugdleider kreeg in “de Enter“, de jeugdsociëteit. Waar men o.a. een cursus fotografie of alfabetisering  kon volgen.

Maar de bevolking van Haulerwijk wilde  ook graag een dorpshuis , want er was te weinig zaalruimte in het dorp. Weer werden de hoofden bij elkaar gestoken en dit resulteerde  in een voorlopig stichtingsbestuur. En zo kwam er op 1 januari 1987 een dorpshuis tot stand, de naam van de jeugdsoos “De Enter” is blijven bestaan, dit betekende jong paard.  
In de loop van 1987 werd van het schoolplein een parkeergelegenheid gemaakt .

Met de tijd mee

25 jaar later, in 2011, krijgen we een heuse website en gaan zo met de tijd mee.
Inmiddels zijn wij ook te volgen op Facebook.

Praktisch

Ons dorpshuis is een Stichting en wordt geheel gerund door een bestuur en vrijwilligers. Al deze vrijwilligers zijn gecertificeerd in: Verantwoord alcohol schenken

Buiten aan de muur is een AED geplaatst en een invaliden parkeerplaats bij de ingang, binnen is een rolstoel beschikbaar en er is een invalidentoilet.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Samenwerking Dorpshuizen Friesland (Doarpswurk Fryslân ) en Stichting Overkoepeling Dorpshuizen Ooststellingwerf  (SODO).

Warm hart

Deze bedrijven dragen Dorpshuis De Enter een warm hart toe

Wij hopen dat ons gezellige dorpshuis nog jaren voor het dorp blijft behouden!

Graag tot ziens!