Dorpshuis 0516 - 421 677 I Auke Wesstra 0516-422 132 Leeksterweg 23, 8433 KV Haulerwijk

Woensdag

Buurthaven

Elke woensdagmorgen is er vanaf 10.00 uur koffie drinken in De Enter.
Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.

 Inlichtingen bij: debuurthaven@gmail.com

OSO, Afdeling Haulerwijk

Onafhankelijke seniorenvereniging Ooststellingwerf

De OSO wil er zijn voor alle 50 plussers ongeacht levensbeschouwing of politieke kleur.
De vergader- en activiteiten middagen zijn steeds in het dorpshuis De Enter.

Contactpersoon:
Bregtje Sikkens, Afdelingsecretaris,
T. 0516-42 1990

Dorpskoor “De Feansjongers”

20.00 uur
Dit is een gemengd koor, iedere woensdagavond wordt er geoefend van 20.00-22.00 uur.
Kom ook en zing mee.

Contactpersoon: 
Annie van der Veen,
T.  06-13555398

Het dorpshuis wordt iedere woensdag schoongemaakt door onze vrijwilligers.