Dorpshuis 0516 - 421 677 I Auke Wesstra 0516-422 132 Leeksterweg 23, 8433 KV Haulerwijk

Maandag

Logopedie

Zitting vanaf  08.30 uur
Logopediemaatschap Kingma-Wijnstra,
T. 06-27 06 49 94

Schildergroep Haulerwijk

09.00 uur
Op de maandagmorgen wordt er geschilderd o.l.v.  Rie van Dijk,zij maakt per seizoen een programma, waarin verschillende technieken aan de orde komen.

Contactpersoon: 
Rie van Dijk – Albus,
T. 0516-42 26 87   I   www.rievandijk.nl

Koersbal

14.30 uur
Koersbalclub op de maandagmiddag  van 14.30-16.30 uur, kom gerust eens langs het is een prachtig mooi spel en gezellig.                                   

Contact persoon:
Hennie v.d. Meulen,
T.  0516-422805

Zonnebloem, afdeling Haulerwijk

19.30 uur
Deze afdeling (Haule, Haulerwijk, Waskemeer, Donkerbroek) houdt elke 1e maandag van de maand hier hun vergaderingen, aanvang 19.30 uur.
De Zonnebloem is er voor alle gezindten, dus ook voor u.

Inlichtingen:
Rixt Meijer,
T. 0516-42 27 02

Beweegcafé

Maandagmorgen 10.00 uur voor ouderen.

Contactpersoon:
Roelie Soepboer,
T. 06-23920803

Gymclub “Beter Bewegen”

13.15 uur
Meer bewegen om gezond te blijven is het motto, dus dames en heren dit kan bij de gymclub voor senioren, op maandagmiddag van 13.15-14.15 uur.

Contactpersoon:
Leonie Waalkens,
T.  06-20992397

Biljartclub ‘De Treffers’

19.00 uur
Er wordt op de maandagavond gespeeld vanaf 19.00 uur. Maak ook kennis met deze sport en kom vrijblijvend langs.

Contactpersoon:
H.van Dijk,
T. 0516-422658