Dorpshuis 0516 - 421 677 I Auke Wesstra 0516-422 132 Leeksterweg 23, 8433 KV Haulerwijk

Dinsdag

Koersbal

09.30 – 11.00 uur
Deze koersbalclub is iedere dinsdagmorgen en het is altijd gezellig!

Contactpersoon:
Hennie vd Meulen,
T. 0516-422805

Schilderclub “De Famkes”

De Famkes schilderen eens in de veertien dagen op de dinsdagmiddag, zonder begeleiding.

Contactpersoon:
Jannie ten Hoor,
T. 06-53697027

Toneelvereniging “Frysk en Frij”

19.30 uur
Toneel is een stukje dorpscultuur, om dit in het dorp tot stand te houden is er aanwas van nieuwe leden nodig.

Schuilt er ook een acteur in u?

Kom dan op dinsdag naar het dorpshuis, vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur.

Contactpersoon:
Tjitske vd Meulen,
T. 06-22584224

Klaverjassen

13.30 uur

Elke dinsdagmiddag,.

Dit klaverjassen, is vrij toegankelijk en er wordt gespeeld om vleesprijzen. Ieder die zich aangetrokken voelt voor dit leuke kaartspel mag eraan deelnemen.
De inleg bedraagt € 4,- Het spel wordt in een vriendschappelijke sfeer gespeeld.

Contact persoon:

Auke Wesstra,

T. 0516-422132

Biljarten

13.30 uur
Iedere dinsdagmiddag

Contactpersoon:
J.C.v .Burgsteden,
T. 0516-421475